O farnosti

O farnosti

Území farnosti zahrnuje katastry obcí Dražovice a Podbřežice.


Významné dny

Hody – 24. červen slavnost patrona kostela sv. Jana Křtitele
Slavnost posvěcení kostela –  25. srpen (kostel posvěcen 25. 8. 1889)


Historie

Nejstarší písemná zmínka o dražovické farnosti je z roku 1382, kdy zde byl místní farář Gracius. Od poloviny 14. dražovická farnost byla od svého vzniku náležela do děkanství vyškovského. Po zřízení brněnského biskupství v roce 1777 a po uspořádání a vymezení hranic obou diecézí byla farnost v roce 1784, při zachování arcibiskupského patronátu, začleněna do nové diecéze brněnské a děkanství slavkovského. Až do roku 1949 byl patronem farnosti olomoucký arcibiskup.


Významné osobnosti