Možnost prožití mše svaté z domova

Možnost prožití mše svaté z domova

Podněty k slavení nedělního svátečního dne v rodině
Nemůžeme se sice zúčastnit nedělní bohoslužby, ale přesto jsme zváni, abychom neděli prožili jako křesťané.

Sledováním bohoslužby ve sdělovacích prostředcích s pozorností, zpěvem z kancionálu nebo jiných písní, jako bychom byli na mši svaté v kostele:


Prostřednictvím TV Noe
https://www.tvnoe.cz/program
https://www.tvnoe.cz/live


Prostřednictvím rádia Proglas
https://slovo.proglas.cz/duchovni/bohosluzby/
https://www.proglas.cz/kontakty-a-info/prijem-vysilani/internet/prehravac/#content


Prostřednictvím farnosti Lukov
http://www.falukov.cz/bohosluzba/
https://www.youtube.com/watch?v=-MI5sPiYVBM&feature=emb_err_watch_on_yt


Další bohoslužby online
https://www.mseonline.cz


Duchovní přijímání – modlitba, ke které jsou zváni všichni, kdo z jakýchkoli důvodů nemohou přijmout Krista v Eucharistii

Prožitím vlastní domácí bohoslužby – manuál viz v příloze (zpěv písně, čtení nedělních textů, vlastní přímluvy, modlitba Otče náš, duchovní svaté přijímání z kancionálu):
      –     manuál Bohoslužba v rodině pro dospělé
      –     manuál Bohoslužba v rodině s dětmi
      –     texty nedělní mše svaté: https://www.vira.cz/nedelni-liturgie

Comments are closed.